IDEA SZÁMLÁZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1. Az iDea Számlázó szoftvert letöltötte és minden funkcióját kipróbálta.
2. Telepítés előtt elfogadta a szoftver licenc szerződést.
3. Elfogadja, hogy átutalás után nem áll módunkban pénzt visszafizetni.
4. Elfogadja, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk az esetleges NAV büntetésekért.

A belépéssel Ön elfogadta a vásárlási feltételeket és az alábbi licenc szerződést!


SZOFTVER LICENC SZERZŐDÉS

Jelen végfelhasználói licenc szerződés Ön (mint magánszemély vagy gazdasági szervezet), a továbbiakban licencvevő, és a GiantStep Kft., a továbbiakban licencadó, között létrejött jogilag kötelező megállapodás a megnevezett szoftver termékre.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig jelen szerződést, mert azáltal, hogy gépére feltelepíti jelen programot, Ön egyetért, és elfogadja a szerződés feltételeit, s ezzel a cselekedetével a szerződés közöttünk hatályba lép.

A szoftvert szerzői jogi törvények védik. Jelen licenc szerződéssel a licencvevőnek a szoftver időkorlát nélküli (vagy bérlet esetén meghatározott időtartamra) használatát engedélyezzük egy példányban, de a tulajdonjogát nem ruházzuk át. A szoftverre, mint szellemi alkotásra vonatkozó minden jogosultság a licencadót illeti.

Nem képezi a licencadó feladatát a licencvevő által használni kívánt berendezések alkalmassá tétele jelen szoftver fogadására és futtatására.

Amennyiben a licencvevő tudomást szerez a szoftver bármiféle jogosulatlan felhasználásáról, köteles mindent megtenni annak megszüntetése érdekében. A tudomására jutott jogosulatlan felhasználást köteles megakadályozni, és köteles a tudomására jutott adatokról a licencadót haladéktalanul írásban tájékoztatni.

A szoftvert tilos visszafejteni, belső felépítését elemezni.

A szoftvert nem veheti illetve nem adhatja kölcsönbe, bérbe, lízingbe és a felhasználói jogot nem ruházhatja át.

A számítógépes szoftverek komplex természetéből adódóan, a GiantStep Kft. nem garantálja, hogy az átadott szoftver teljesen hibamentesen vagy bárminemű zavar nélkül működik, illetve, hogy minden berendezéssel és szoftver konfigurációval kompatibilis.

A LICENCADÓ SEMMILYEN FELELŐSSÉGET NEM VÁLLAL INFORMÁCIÓ VAGY ADATVESZTÉSÉRT, ILLETVE EGYÉB KÖZVETETT, VAGY KÖZVETLEN KÁROSODÁSÉRT (IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRVA AZ ÜZLETI HASZON ELMARADÁSÁT, ÜZLETI TEVÉKENYSÉG FÉLBESZAKADÁSÁT, ÜZLETI INFORMÁCIÓK ELVESZTÉSÉT, VAGY EGYÉB ANYAGI VESZTESÉGEKBŐL FAKADÓ KÁROKAT), AMELY EZEN TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL VAGY NEM HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL ERED, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A LICENADÓT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A GiantStep Kft. JELEN SZERZŐDÉS BÁRMELY PONTJA ALAPJÁN FENNÁLLÓ FELELŐSSÉGE MINDEN ESETBEN LEGFELJEBB AZ ÖN ÁLTAL A SZOFTVERÉRT FIZETETT ÖSSZEGHATÁRIG TERJED KI.